Zheng Xuewu: A Survey

January 24 - March 2, 2013Art Projects International

Zheng Xuewu: A Survey
 • 11
  Zheng Xuewu, Red Sky, 2002, mixed media on paper, 41 1/4 x 29 1/2 inches (104.8 x 74.9 cm)
 • 12
  Zheng Xuewu, Girl, 1997, mixed media on paper, 32 x 31 inches (81.3 x 78.7 cm)
 • 13
  Zheng Xuewu, Boy and Dragon, 1997, mixed media on paper, 32 x 31 inches (81.3 x 78.7 cm)
 • 14
  Zheng Xuewu, Old Philosophy, 2004, mixed media on paper, 41 1/4 x 29 1/2 inches (104.8 x 74.9 cm)
 • 15
  Zheng Xuewu, East and West 1, 2012, mixed media on paper, 43 x 31 inches (109.2 x 78.7 cm)
 • 16
  Zheng Xuewu, East and West 1 (detail), 2012, mixed media on paper, 43 x 31 inches (109.2 x 78.7 cm)
 • 17
  Zheng Xuewu, Condition 1 (detail), 2012, mixed media on paper, 43 x 31 inches (109.2 x 78.7 cm)
 • 18
  Zheng Xuewu, Condition 2 (detail), 2012, mixed media on paper, 43 x 31 inches (109.2 x 78.7 cm)
 • 21
  Zheng Xuewu, Dragon, 2004, mixed media on paper, 21 3/8 x 31 inches (54.3 x 78.7 cm)
 • 22
  Zheng Xuewu, 97-92, 1997, mixed media on paper, 32 1/2 x 31 inches (82.6 x 78.7 cm)
 • 23
  Zheng Xuewu, Dancing in Chinese Characters, 1999, mixed media on paper, 42 7/8 x 31 1/8 inches (109 x 79 cm)