Art Exhibition and Benefit for the New York Asian Women’s Center

May 19, 2005Art Projects International

Nam June Paik
Tseng Kwong Chi
Xing Fei
Theresa Chong
Pouran Jinchi
In-Hyung Kim
lL Lee
Choong-Sup Lim
Gwenn Thomas
Richard Tsao
Jian-Jun Zhang