Zhang Jian-Jun at Guardian Art Center, Beijing, December 17, 2017 - January 31, 2018

 

LANDMARK: Mapping Contemporary Chinese Art
Curated by Zheng Shengtian and Diana Freundl
December 17, 2017 - January 31, 2018

Xu Bing, Huang Yongping, Wang Jianwei, Cai Guoqiang, Liu Jianhua, Zhang Jian-Jun, Qiu Zhijie, Yu Hong, Huang Min, Yang Fudong, Xu Zhen, Liu Wei, Lv Shanchuan, Cao Fei, Sun Xun

Guardian Art Center
Beijing, China